Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава брокер отдел наеми в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 33343002 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1071  лв (нетна) 1

За година: 12863  лв


6 лв на час

|

49 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 32 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1370 лв (средна брутна заплата)2

685 лв (минимална нетна) - 1950 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
строителен техник, проектно-технически отдел 1100 лв 8 ч. Пазарджик
началник отдел, администрация 2030 лв 8 ч. София-град
строителен техник, проектно-технически отдел 720 лв 8 ч. Смолян
ръководител, отдел по продажбите 1500 лв 8 ч. Пазарджик
ръководител отдел, складово стопанство 900 лв 8 ч. Велико Търново
строителен техник, проектно-технически отдел 1200 лв 8 ч. София-град
инспектор в отдел "летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал" 3130 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПК - подклас