Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава анализатор данни с чужд език в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 42223002 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1325  лв (нетна) 1

За година: 15911  лв


8 лв на час

|

60 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 30 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1700 лв (средна брутна заплата)2

780 лв (минимална нетна) - 1950 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1500 лв 8 ч. Варна
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1420 лв 8 ч. София-град
специалист с контролни функции, въвеждане на данни 1500 лв 8 ч. София-град
анализатор, проучване на пазари 1600 лв 8 ч. София-град
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1420 лв 8 ч. София-град
оператор, въвеждане на данни 1020 лв 8 ч. Разград
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1400 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ

ПК - подклас

Най-популярните професии

Професия Заплата нето
Продавач-консултант 760 лв
Готвач 930 лв
Общ работник 710 лв
Разработчик, софтуер 3500 лв