Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Машинен оператор

Код по НКПД: 81892022

Заплата

Колко получава Машинен оператор? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

В тази единична група се включват оператори на стационарни машини и съоръжения, некласифицирани другаде в 81 Оператори на стационарни машини и съоръжения. Например оператори на машини за производство на силиконови чипове и съединяване на кабели и въжета.

Задачи:

Примерни длъжности в единичната група: – Машинен оператор, производство на силиконови чипове – Машинен оператор, изработване на печатни платки

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Други оператори на стационарни машини и съоръжения, н.д." :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група