Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Продавач-консултант

Код по НКПД: 52232001

Заплата

Колко получава Продавач-консултант? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

Продавач-консултантите продават разнообразни стоки и услуги директно на купувачите или от името на магазини за продажби на едро и дребно и обясняват предназначението и качествата на тези стоки и услуги.

Задачи:

Продавач-консултантите изпълняват следните основни задачи: • определят изискванията на клиентите и съветват относно асортимента, цените, доставката, гаранциите и използването на стоката; • демонстрират, обясняват и продават стоки и услуги на клиентите; • приемат плащания по различни начини, изготвят фактури за продажба и регистрират продажбите чрез касови апарати; • правят инвентарни описи и участват в получаването на стоки; • подреждат и излагат стоки за продажба, както и опаковат продадените стоки.

Примерни длъжности в единичната група:

– Продавач – консултант

– Продавач (в магазин на едро)

– Асистент-продавач

Не включва:

– Управител, магазин – 1420

– Продавач, улична сергия – 5211

– Продавач, пазар – 5211

– Продавач, хранителни продукти – 5212

– Собственик, малък магазин – 5221

– Касиер – 5230

– Обслужващ, салатен бар – 5246

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Продавач-консултанти" :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група