Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Склададжия

Код по НКПД: 43212014

Заплата

Колко получава Склададжия? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

Персоналът, водещ стокови документи, поддържа документацията за произведени стоки и получени, претеглени, издадени, експедирани или складирани производствени материали.

Задачи:

Персоналът, водещ стокови документи, изпълнява следните основни задачи: • организира и контролира получаването и експедицията на стоки и води съответните документи; • поддържа документи за стоковата наличност, проверява издадените стоки, оценява нуждите и изготвя заявки за нови стокови наличности; • получава, складира и издава инструменти, резервни части и друго оборудване и води съответната документация; • тегли получените, издадените, произведените или експедираните стоки и води съответната документация; • съставя инвентарни списъци на мебели и други артикули, получени за складиране.

Примерни длъжности в единичната група:

– Началник, склад

– Домакин, склад

– Склададжия

– Отчетник, насочване на товари

– Снабдител, доставчик

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Персонал, водещ стокови документи" :К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група