Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Търговски представител

Код по НКПД: 33223003

Заплата

Колко получава Търговски представител? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

Търговските представители представляват компании при продажби и при необходимост осигуряват специфична информация за съответни стоки и услуги.

Задачи:

Търговските представители изпълняват следните основни задачи: • предлагат оферти и продават стоки на фирми за търговия на дребно и едро, производствени предприятия и други търговски дружества; • продават оборудване, доставят стоки и подобни услуги на търговски дружества или отделни лица; • получават и актуализират информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги; • предоставят информация на бъдещи клиенти за характеристики, функции и качество на продавани продукти и оборудване, демонстрират начини за тяхната употреба; • определят цени и условия за кредитиране, записват заявки и уреждат доставки; • представят на доставчици и производители клиентски реакции и изисквания; • поддържат контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване.

Примерни длъжности в единичната група:

– Търговски агент

– Търговски представител

– Търговски пътник

Не включва:

– Търговски директор – 1221

– Фармацевт – медицински представител – 2433

– Специалист продажби в областта техниката (без информационни и комуникационни технологии) – 2433

– Търговски представител: ИКТ – 2434

– Продавач – консултант – 5223

– Продавач, разносна търговия – 5243

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Търговски представители" :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група