Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Специалист, тестване софтуер

Код по НКПД: 25196005

Заплата

Колко получава Специалист, тестване софтуер? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

Тази единична група обхваща разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, некласифицирани другаде в 251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.

Задачи:

Разработчиците на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д. изпълняват следните основни задачи: • разработват и документират планове за софтуерни тествания; • инсталират софтуер и хардуер, както и конфигурират софтуера на операционни системи при подготовката за тестване; • проверяват дали програмите функционират съгласно изискванията на потребителите и установените правила и процедури; • изпълняват, анализират и документират резултатите от тестването на софтуерни приложения, информационни и телекомуникационни системи; • разработват и внедряват политики, процедури и скриптове за тестване на софтуер и информационни системи.

Примерни длъжности в единичната група:

– Аналитик, компютърно осигуряване на качеството

– Специалист, тестване софтуер

– Експерт, системно осигуряване

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д." :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група