Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Програмист, софтуерни приложения

Код по НКПД: 25146001

Заплата

Колко получава Програмист, софтуерни приложения? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

Приложните програмисти пишат и поддържат пограмни кодове, описани в технически задания и спецификации за софтуерни приложения и операционни системи. Приложните програмисти изпълняват следните основни задачи: • пишат и поддържат пограмни кодове, описани в технически задания и спецификации в съответствие със стандартите за качество; • ревизират, поправят или подобряват съществуващи програми с цел повишаване операционната им ефективност или адаптирането им към нови изисквания; • провеждат пробни изпитвания на дадена програма и софтуерни приложения; • събират и пишат документация за разработване на дадена програма; • идентифицират и уведомяват за технически проблеми, процеси и решения.

Задачи:

Примерни длъжности в единичната група: – Програмист, софтуерни приложения

Не включва:

– Програмист

– аналитик – 2512

– Разработчик, софтуер – 2512

– Програмист, мултимедия – 2513

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Приложни програмисти " :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група