Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Експерт, бизнес развитие

Код по НКПД: 24216002

Заплата

Колко получава Експерт, бизнес развитие? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Анализаторите по управление и организация помагат на организациите за постигане на по-висока ефективност и решаване на организационни проблеми. Те изучават организационните структури, методи, системи и процедури. Анализаторите по управление и организация изпълняват следните основни задачи: • подпомагат и насърчават установяването на цели, стратегии и планове, предназначени да задоволят потребителските нужди и ефективното използване на ресурсите на организацията; • анализират и оценяват текущи системи и структури; • обсъждат текущи системи с персонала и наблюдават системи на всички организационни нива; • насочват клиенти към по-ефективно решаване на организационни проблеми; • предприемат и разглеждат работни проучвания чрез анализиране на съществуващи и предложени методи и процедури, като административни и чиновнически процедури; • отчитат и анализират работата на организацията, графики, отчети, доклади, ръководства и длъжностни характеристики; • изготвят и предлагат за ревизиране методи и процедури, промени в работните потоци, предифиниране на длъжностни характеристики и решаване на организационни проблеми; • помагат при внедряване на одобрени препоръки, издаване на ревизирани инструкции и процедурни ръководства, както и изготвяне на други документи; • преразглеждат оперативни процедури и съветват относно отклонения от процедурите и стандартите. Примерни длъжности в единичната група: – Експерт, бизнес развитие – Консултант по управление – бизнес консултант Не включва: – Бизнес анализатор, информационни технологии – 2511

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Анализатори по управление и организация" :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група