Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Счетоводител

Код по НКПД: 24116004

Заплата

Колко получава Счетоводител? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

Одиторите и счетоводителите планират, организират и администрират счетоводни системи на отделни лица или предприятия. В тази единична група се класифицират длъжности, които оценяват и анализират счетоводни и финансови записвания на отделни лица или предприятия, за да се гарантира точност и съответствие с установените счетоводни стандарти и процедури.

Задачи:

Одиторите и счетоводителите изпълняват следните основни задачи:съветват, планират и установяват политики и системи за бюджети, счетоводен контрол и други счетоводни системи; • изготвят и сертифицират финансови документи, които се представят на ръководството на предприятието, други заинтересовани лица или съответните държавни институции; • изготвят данъчни декларации, съветват относно данъчни проблеми и обжалват искове пред данъчните власти; • изготвят или докладват относно бюджети и прогнози за печалба; • провеждат финансови разследвания за подозрения в измами, несъстоятелност и фалит; • одит на сметки и счетоводни документи; • провеждат проучвания и съветват ръководството на предприятието по финансовите аспекти на производителността, акции, продажби, нови продукти и т.н.; • създават и контролират система за определяне цената за единица продукция или услуга.

Примерни длъжности в единичната група:

– Одитор

– Ревизор

– Финансов контрольор

– Дипломиран експерт счетоводител

– Главен счетоводител

– Счетоводител

– Синдик

Не включва:

– Финансов мениджър – 1211

– Счетоводител, оперативен – 3313

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Одитори и счетоводители" :К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група