Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Звуков дизайнер

Код по НКПД: 35215006


Трудова характеристика:

Същност:

Техниците по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника контролират функционирането на оборудване за записване и редактиране на изображения и звук, за пренос и излъчване на радио– и телевизионни програми, сателитни връзки и други телекомуникационни сигнали по наземни, водни и въздушни трасета.

Задачи:

Техниците по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника изпълняват следните основни задачи: • контролират оборудване за записване на звук; • контролират оборудване за редактиране и смесване на записи от изображения и звук за осигуряване на необходимото качество и създаване на специални видео- и звукови ефекти; • прилагат практически знания за видео- и звукозаписи за откриване и решаване на възникнали проблеми; • контролират и поддържат системи за пренос и излъчване и спътникови системи за радио и телевизионни програми; • контролират и поддържат радио-комуникационни системи, сателитни връзки и други телекомуникационни системи по наземни, водни и въздушни трасета; • прилагат практически знания в областта на ефирното радио– и телевизионно разпръскване, телекомуникационните терминали и системи за предаване за откриване и решаване на възникнали проблеми; • извършват неотложни ремонти на оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

– Оператор, аудиосъоръжения

– Оператор, радиотехника и телевизия

– Оператор, камера

– Оператор, електронна аудио-визуална техника

– Техник, звук-студио

– Първи асистент, оператор

– Първи асистент, звукорежисьор

Не включва:

– Фотограф – 3431

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника " :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група